Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre prvok am

AMERÍCIUM kovový rádioaktívny prvok, značka Am
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
HOMOMORFIZMUS vzťah medzi dvomi systémami, medzi ktorými existuje také zobrazenie, že každému prvku prvého systému možno priradiť práve jeden prvok druhého systému (log.)
LIVAN islamský architektonický prvok
METALOID prvok s vlastnosťami kovov aj nekovov, napr. arzén, polokov (zastar.)
STIGMA v medicíne: vrodené alebo dedičné znaky, nápadná škvrna na tele niektorých živočíchov, dýchací otvor hmyzu, svetlocitlivá škvrnka v bunke niektorých prvokov, znamenie, stopa po niečom, napr. zranení, znamenie hanby
ŠPIRÁLA konštrukčný prvok dynamických strojov (stroj.)
TWISTOR pamäťový prvok