Výsledky vyhľadávania pre prvok n d

AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
AJANÁMŠA prvok indickej astrológie, meniaca sa uhlová rozteč počiatkov tropického a siderického zverokruhu
AKTÍNIUM rádioaktívny kovový prvok, značka Ac
AKTINOID rádioaktívny prvok zo skupiny začínajúcej aktíniom
AKTIVOVAŤ uviesť do činnosti, povzbudzovať, urobiť prvok rádioaktívnym
AMERÍCIUM kovový rádioaktívny prvok, značka Am
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
ANGLICIZMUS do iného jazyka prevzatý anglický jazykový prvok
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As