Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre prvok na n

AKTÍNIUM rádioaktívny kovový prvok, značka Ac
AKTINOID rádioaktívny prvok zo skupiny začínajúcej aktíniom
AMERÍCIUM kovový rádioaktívny prvok, značka Am
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
ANTIMÓN kovový prvok, značka Sb
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
ASTÁT rádioaktívny prvok, značka At
BERKÉLIUM rádioaktívny prvok, značka Bk
BIZMUT chemický prvok, lesklý, krehký kov pridávaný do bronzu, značka Bi
BODKA najmenší grafický prvok