Výsledky vyhľadávania pre prvok zn ce

ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
CÉR kovový prvok, značka Ce