Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre prvok zn ti

AKTÍNIUM rádioaktívny kovový prvok, značka Ac
AMERÍCIUM kovový rádioaktívny prvok, značka Am
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
ASTÁT rádioaktívny prvok, značka At
BERKÉLIUM rádioaktívny prvok, značka Bk
EINSTEINIUM rádioaktívny prvok značka Es
LAWRENCIUM syntetický rádioaktívny prvok, značka Lr
NEPTÚNIUM transuránový rádioaktívny prvok, značka Np
POLÓNIUM rádioaktívny prvok značka Po
TITÁN chemický prvok, značka Ti