Výsledky vyhľadávania pre prvok znacka d

AKTÍNIUM rádioaktívny kovový prvok, značka Ac
AMERÍCIUM kovový rádioaktívny prvok, značka Am
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
ASTÁT rádioaktívny prvok, značka At
BERKÉLIUM rádioaktívny prvok, značka Bk
BIZMUT chemický prvok, lesklý, krehký kov pridávaný do bronzu, značka Bi
BÓR tvrdý nekovový prvok, značka B
EINSTEINIUM rádioaktívny prvok značka Es
GADOLÍNIUM chemický prvok značka Gd
CHLÓR jedovatý plynný prvok, značka Cl