Výsledky vyhľadávania pre ps za

ABERA etiópsky atlét - bežec na dlhé vzdialenosti (Gezahegne, *1978)
ABRAMOWSKI poľský psychológ, sociológ a zakladateľ psychologického ústavu vo Varšave (Edward, 1868-1918)
AICHHORN rakúsky psychológ, zakladateľ psychoanalytickej pedagogiky (August, 1878-1949)
AKVINSKÝ taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum (knieža filozofov), najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého (Tomáš, 1225/1226-1274)
ANAGRAMONYM pseudonym na základe anagramu vytvorený z osobného mena prešmyčkou
ANANYM pseudonym čítaný zozadu, druh pseudonymu, meno písané obrátene
ANDORRA európsky štát, európske kniežatstvo
ARCIDIECÉZA významná diecéza, na ktorej čele stojí arcibiskup, arcibiskupstvo
ARONDÁCIA zaokrúhľovanie, sceľovanie pozemkov, aby sa dali lepšie využívať
ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)