Výsledky vyhľadávania pre pučal

MIAGALI rozpúčali mliaždili
RAŠIL pučal (kniž.)
RAŠILA pučala (kniž.)
RAŠILA začínala rásť, pučala, po česky
RAŠILI začínali rásť, pučali, po česky
RAŠILO začínalo rásť, pučalo, po česky