Výsledky vyhľadávania pre rádioteletyp

RTT radioteletype, ďalekopis (angl. skr.)