Výsledky vyhľadávania pre ráfik po anglic

FITZROY britský (anglický) meteorológ, objaviteľ, hydrografik, cestovateľ a politik (Robert, 1805-1865)
RIM ráfik, po anglicky