Výsledky vyhľadávania pre rákos

AMBLYOPIA tupozrakosť (lek.)
AMBLYOPIA tupozrakosť zníženie zrakovej ostrosti
ASTENOPIA slabozrakosť, chabozrakosť, nezreteľné videnie
HYPERMETROPIA ďalekozrakosť
HYPEROPIA ďalekozrakosť
KŔDEĽ črieda, húf, rákoš
MYOPIA krátkozrakosť (lek.)
PENETRANCIA prenikavosť, ostrozrakosť
PLEOPTIKA liečba tupozrakosti zakrytím zdravého oka na niekoľko hodín denne
RADOK rákos