Výsledky vyhľadávania pre rázne

ACCENTATO dôrazne (hud.)
ACCENTATO v hudbe: dôrazne
ACO zvýraznená česká otázka
AGÁT vysoký listnatý strom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých
AHÁ! zvýraznené citoslovce porozumenia
AKCENTÁCIA zvýraznenie (med.)
ALEBA zdôraznené ALE
ALEBA zdôraznený zápor
ALEČO zdôraznené ale
ALEGÓRIA inotaj, symbolické, obrazné vyjadrenie