Výsledky vyhľadávania pre rímske 4

HYPATIA grécka filozofka z Alexandrie, Rímskej ríše (cca 370 – 415)
LD 450 rímske číslo, 450 rímskymi číslicami
LIV rímske číslo 54
MDIL rímske číslo 1549
MLIV 1054 rímskymi číslicami, rímske číslo 1054
ZLATOÚSTY byzantský cirkevný otec, kazateľ, konštantínopolský patriarcha, prvý biskup východorímskej ríše a spisovateľ (Ján, 344/354-407)