Výsledky vyhľadávania pre rímskych d

ALAE krídla rímskych légií
CÉZAR titul rímskych cisárov, caesar, cisár, panovník, samovládca
EDIKULA 1. výklenok v stene lemovaný stĺpmi či pilastrami a frontónom, zvyčajne vyplnený sochou, 2. malá nadstavba v rímskych chrámoch na umiestnenie sochy, 3. náhrobná stavba v ranom kresťanstve, 4. súkromná kaplnka v stredoveku, 5. schránka na menze na úschovu
GRÁCIA jedna z troch starorímskych bohýň krásy
ID (rímskych 499 - nesprávne), 499 rímskymi číslicami je správne CDXCIX
ILIPA bojisko rímskych vojsk a kartáginskej armády
LORIKA odev legionárov v starom Ríme, pancier rímskych legionárov, odev rímskeho legionára
NONA jedna zo starorímskych bohýň osudu, rímska bohyňa
NURAGHI kamenné kupolové stavby na Sardínii a na Sicílii z obdobia neolitu a doby bronzovej, v rímskych časoch používané aj ako pohrebištia
PANEM ET CIRCENSES chlieb a hry, heslo starorímskych vládcov na utlmenie nespokojnosti ľudu