Výsledky vyhľadávania pre rým

ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť, vyhlásenie, ktorým sa určitý orgán zbavuje zodpovednosti
ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
AGÁT vysoký listnatý strom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých
ALERGIA zvýšená až chorobná citlivosť organizmu voči niektorým látkam alebo vonkajším podnetom
ALIGÁT príväzok tlačeného alebo rukopisného diela, s ktorým tvorí knižničnú jednotku
ALTERNÁCIA nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie, v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami, striedanie práce zdravej a postihnutej paže, striedanie hlások v jednom slove
ALTERNATÍVA možnosť voľby medzi viacerými riešeniami, keď je treba rozhodnúť sa pre niektoré z nich
AMADÍNA malý austrálsky alebo africký vták s pestrým perím a hrubým zobákom
AMAZONKA príslušníčka starogréckeho mytologického národa bojovných žien pod Kaukazom alebo v dnešnom Kryme
ARAMEJČINA odumrelý semitský jazyk, ktorým boli napísané niektoré časti biblie
ARTEK čiernomorské letovisko na Kryme, pioniersky tábor na Kryme
ARTEK rekreačné stredisko na Kryme
ARTIKULÁCIA proces, ktorým si jednotlivé sociálne triedy osvojujú kultúrne formy a praxe (sociol.)
ASFALT prírodná alebo syntetická živica hnedočiernej alebo čiernej farby, prírodný alebo sekundárny bitúmen, ktorým sa asfaltujú vozovky a vyrábajú sa z neho izolačné materiály
ASTROARCHEOLÓGIA archeologické skúmanie astronomických zariadení vybudovaných starými kultúrami
ATB skr. anglického výrazu after the big bang: po veľkom tresku, ktorým vznikol vesmír (podľa jednej z teórií)
BÁRSKADIAĽ ktorýmkoľvek smerom
BAZILIKA kedysi aténske sídlo archontov, kresťanský chrám s viacerými pozdĺžnymi loďami, oddelenými stĺporadím a s plochým stropom, v starovekom Ríme budova súdu alebo tržnice
BELOGORSK mesto na Kryme, ruské mesto
BLANKVERS päťstopý jambický verš bez rýmov a slôh
BLATNÁ časť mesta Frymburk v Česku v okrese Český Krumlov
BOČNÍK bočný remeň povrazec ktorým sa kone pripínajú o voz
BUGINA malý terénny automobil s otvorenou karosériou a ochranným rýmom, detský kočiarik
CENOGAMÉTA rozmnožovacia bunka s viacerými jadrami
DUVÁN vyvýšenina pod šírym nebom