Výsledky vyhľadávania pre r-

AC klimatizácia (angl.skr.), air-conditioning (skr.)
ACTS Abroll-Container-Transport-System, systém kombinovanej dopravy v oblasti železnica-cesta
AGA Air-Ground-Air, vzduch-Zem-vzduch (angl.skr.)
APOLLO Apache Point Observatory Lunar Laser-ranging Operation
ARI Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem, bývalý nemecký systém dopravných oznamov (nem.skr.)
ATA air-to-air (skr.)
BELLUŠ slovenský lekár-chirurg (Martin, 1911-1977)
BREIER slovenský lekár-parazitológ, fotograf a publicista (Pavol, *1921)
BRUCHÁČ slovenský lekár-gynekológ a vysokoškolský pedagóg (Dušan, 1923-1988)
CAT computer-aided translation (skr.), preklad podporovaný počítačom (angl.skr.)