Výsledky vyhľadávania pre raň

À LA na spôsob (kniž., zastar., z francúzštiny)
A.M. ráno, po anglicky
AA francúzska rieka
AAI francúzska skr. úžitkového umenia
AAL belgický žurnalista a politik (Henri Francois, 1933-2001)
AALTONEN starší fínsky politik (Aimo, 1906-1987), v rokoch 1944-1945 a 1949-1966 predseda Komunistickej strany Fínska
AAMU ráno, po fínsky
ABACTIO odstránenie
ABADE iránske mesto
ABADE mesto v Iráne