Výsledky vyhľadávania pre ražen

ALIMAK plošina na razenie
AMBIOFÓNIA používanie elektroakustických zariadení v akustických priestoroch, prenos priestorovej informácie z poľa odrazených vĺn v priestore
AMOR starorímsky boh lásky, symbol lásky, jeho zobrazenie
ANAGLYF stereoskopické zobrazenie, polovypuklé sochárske dielo, metóda rozmnožovania stereoskopických obrazov tlačou, vytváranie stereoskopického modelu
ANALÓGOVÝ spojitý, plynule premenný, napr. analógový signál, taký, ktorého premenné hodnoty sú zobrazené fyzikálnymi veličinami
ANAMORFÓZA proces premeny, zmena, optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu
ANDROCEFÁLIA zobrazenie zvieracieho teľa s ľudskou hlavou
ANDROKEFÁLIA zobrazenie zvieracieho tela s ľudskou hlavou, napríklad kentaur
ANGIOGRAFIA vyšetrenie ciev, röntgenologické zobrazenie ciev s kontrastnou látkou
ARAŠID búrsky oriešok, pražený plod podzemnice olejnej, burák