Výsledky vyhľadávania pre rad ang

AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
ABS Australian Bureau of Statistics, štatistický úrad Austrálie (angl.skr.)
AC Advisory Comittee, poradný výbor (angl.skr.)
AC Atlantic Council, Atlantická rada (angl.skr.)
ADVICE poradiť, po anglicky
ADVISE poradiť, po anglicky
ADVISE radiť, po anglicky
ADVISER poradca, po anglicky
ADVISOR poradca, po anglicky
AJSKA radový fľaškový stroj (slang.), automatické zariadenie na výrobu fľašiek na princípe prevracania banky