Výsledky vyhľadávania pre radión

AUTORÁDIOGRAFIA výskum a zobrazovanie štruktúry tkanív a látok s využitím rádionuklidov
GAMAGRAFIA zobrazovanie telesných systémov alebo orgánov pomocou do tela zavedených rádionuklidov
RÁDIOLOKÁCIA meranie a určovanie polohy a pohybu telies v priestore pomocou odrazených elektromagnetických vĺn, rádionavigácia
SCINTIGRAFIA zobrazovanie orgánov ľudského tela pomocou rádionukleidov zavedených do tela, gamagrafia