Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre radioakti

AKTÍNIUM rádioaktívny kovový prvok, značka Ac
AKTINOID jeden z rádioaktívnych prvkov nasledujúcich v periodickej sústave prvkov za aktínom
AKTINOID rádioaktívny prvok zo skupiny začínajúcej aktíniom
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
AKTIVOVAŤ uviesť do činnosti, povzbudzovať, urobiť prvok rádioaktívnym
AMERÍCIUM kovový rádioaktívny prvok, značka Am
ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)
ASTÁT rádioaktívny prvok, značka At
BERKÉLIUM rádioaktívny prvok, značka Bk