Výsledky vyhľadávania pre radiotel

MAY DAY núdzový signál rádiotelefónné slovné tiesňové volanie
RADIOGRAM rádiotelegram
RÁDIOTELEKOMUNIKÁCIE súhrnné označenie všetkých spojových prostriedkov využívajúcich elektromagnetické vlny (rozhlas, televízia, rádiotelefónia, rádiotelegrafia a pod.)
RT rádiotelefón (skr.)
RTS rádiotelevízna služba (skr.)
RTS skr. rádiotelevíznej služby
RTT radioteletype, ďalekopis (angl. skr.)
SOS save our souls, rádiotelegrafické volanie o pomoc (angl.skr.), tiesňový signál v medzinár. Morseovej abecede