Výsledky vyhľadávania pre rak po maďarsky

HORTHY rakúsko-uhorský admirál, maďarský politik, 1920-1944 ríšsky správca (Miklós, 1868-1957)
KOSSUTH maďarský právnik, politik, bojovník za nezávislosť Uhorska od Rakúska, vodca maďarskej revolúcie (Lajos, 1802-1894)
RÁK rak, po maďarsky
RÁK rakovina, po maďarsky
SCHWARZ rakúsky/maďarský šachista židovského pôvodu (Adolf, 1836-1910)