Výsledky vyhľadávania pre rastlinny jed

MIKRÓB jednobunkový živočíšny a rastlinný mechanizmus viditeľný mikroskopicky, mikroorganizmus
MIKROORGANIZMUS jednobunkový rastlinný alebo živočíšny organizmus viditeľný len mikroskopom, najčastejšie jednobunkový