Výsledky vyhľadávania pre ratel

AUGST český zberateľ orientálnych mincí a numizmatický teoretik (Bedřich, 1889-1969)
BAMBINO roztierateľný tavený syr
BARONS lotyšský spisovateľ, zberateľ ľudových piesní a predstaviteľ hnutia Jaunlatvieši (Mladí Lotyši) (Krišjanis, 1835-1923)
BELJANSKI srbský právnik a diplomat, milovník a znalec umenia, zberateľ (Pavle, 1892-1965)
BIBLIOFIL milovník a zberateľ vzácnych kníh
BIBLIOFÍLIA knihomoľstvo, zberateľstvo vzácnych alebo krásnych tlačí a kníh
BIBLIOFÍLIA knihomoľstvo, zberateľstvo vzácnych alebo krásnych tlačí a kníh, krásna alebo vzácna tlač alebo kniha, tlač alebo kniha vydaná v číslovanej edícii
BÍM český zberateľ ľudových piesní (Hynek, 1874-1958)
BRUNDAGE americký atlét, športový funkcionár, zberateľ umenia a filantrop (Avery, 1887-1975)
BYLINKÁR zberateľ liečivých rastlín
DIOXÍN veľmi jedovatá a ťažko odbúrateľná látka vznikajúca pri výrobena báze chlórfenylov
DISKOFIL zberateľ gramoplatní
DOBŠINSKÝ slovenský evanjelický kňaz, folklorista, zberateľ ľudovej slovesnosti, pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, prekladateľ, publicista, redaktor, kritik, básnik, literárny historik (Pavol, 1828-1885)
DÔCHODCA poberateľ renty
ERBEN český spisovateľ, básnik, prekladateľ, literárny historik a zberateľ českých ľudových piesní a rozprávok (Karel Jaromír, 1811-1870)
ERK nemecký zberateľ ľudových piesní, nemecký folklorista, zbormajster (Ludwig, 1807-1883)
FILATELISTA zberateľ známok
FRANCISCI-RIMAVSKÝ slovenský národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej (Ján, 1822-1905)
GRIMM nemecký jazykovedec, literárny vedec, spisovateľ, pedagóg, lieterárny historik a zberatel pověstí a rozprávok (Wilhelm, 1786-1859)
GRIMM nemecký právnik, jazykovedec, lexikograf, spoluzakladateľ germanistiky, spisovateľ a zberateľ ľudových rozprávok (Jacob, 1785-1863)
HOLENDER stroj na mletie a spracovanie surovín na výrobu papiera, rozoberateľná závitová spojka trubíc s predstavnou maticou
IMENZURABILNÝ nezmerateľný, nekonečne, veľký
JINDŘICH český skladateľ, klavirista, zbormajster, etnograf a zberateľ ľudových piesní (Jindřich, 1876-1967)
KAPOTA časť automobilu, otvárateľný kryt motora
KHEIL český entomológ – lepidopterológ a orthopterológ, majiteľ a profesor na súkromnej obchodnej škole, spisovateľ v odbore obchodných vecí a zberateľ (Napoleon Manuel, 1849-1923)