Výsledky vyhľadávania pre razu

ADWARE programová aplikácia, v ktorej sa zobrazujú reklamy
AKT druh obrazu
ANIMALISTA umelec zobrazujúci zvieratá, maliar zvierat
APPASSIONATO v hudbe náruživo, vášnivo, prudko, skladba alebo časť skladby tohoto rázu
ASYNDETON spojenie vetných členov alebo viet bez spojovacieho výrazu
ATB skr. anglického výrazu after the big bang: po veľkom tresku, ktorým vznikol vesmír (podľa jednej z teórií)
AUDIOVIZUÁLNY spájajúci počutie a videnie, teda zvuk a obraz, súvisejúci so záznamom, uchovaním a reprodukciou zvuku a obrazu
AUGMENTÁCIA zväčšenie, rozmnoženie, prírastok, zosilnenie výrazu rozšírením, zväčšenie notových hodnôt
BADINAGE hudobná skladba žartovného rázu, v 18. storočí súčasť suity
BADINÁŽ hudobná skladba žartovného rázu