Výsledky vyhľadávania pre reťaz

ALDI nemecký obchodný reťazec
ALEUTY súostrovie USA, reťaz ostrovov medzi Aljaškou a Kamčatkou
ALICYKLICKÝ označenie uhľovodíkov a ich derivátov s reťazcami kruhovito usporiadaných atómov uhlíka
ALIFATICKÝ označujúci nasýtené aj nenasýtené uhľovodíky s necyklickými reťazcami
ALKÉN nenasýtený uhľovodík s jednou trojitou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci
AROMATICKÁ ZLÚČENINA nenasýtená zlúčenina obsahujúca vo svojej molekule šesťčlenný reťazec, tzv. kruh
ATOLON časť atolu, ostrov z reťazca atolov
BAHAMY reťaz ostrovov medzi Floridou a Haiti, karibské súostrovie
BALA slovenský maloobchod, náš obchodný reťazec
BILLA obchodný reťazec pôsobiaci na Slovensku, bratislavský obchod