Výsledky vyhľadávania pre rec /

AGORA trácke/starogrécke sídlo pri Keşane
ANAXAGORAS grécky predsokratovský filozof, ktorý preniesol filozofiu z maloázijských miest do Atén (500/497 pred. Kr. - 428/427 pred. Kr.)
ANTISTÉNES starogrécky filozof, Sokratov žiak, zakladateľ kynickej školy (445/444-368/360 pred Kr.)
ATANÁZ grécky cirkevný otec, alexandrijský patriarcha (295/299-373)
BABÉRKI seno /náreč./
BABINEC vstupná časť kostola /náreč./
EUKLEIDES starogrécky filozof, zakladateľ megarskej školy (asi 450-380/370 pred Kr.)
FILODÉMOS grécky filozof, predstaviteľ epikureizmu, autor epigramov (asi 110-40/35 pred Kr.)
CHRYSIPPOS grécky filozof, Chrysippis zo Soloi (asi 281/277-208/204 pred Kr.)
KARNEADES starogrécky filozof, Karneades z Kyrény (asi 214/213-129/128 pred Kr.)