Výsledky vyhľadávania pre recept

DISPENZÁCIA zhotovovanie a vydávanie liečiv súčasť receptúrnej taxy
DN deň - noc na recepte
DN vo dne v noci, na recepte
EFEKTOR výkonný orgán, ktorý reaguje na podráždenie receptora, napr. sval alebo žľaza, zariadenie umožňujúce vykonávať jednotlivé úkony, napr. chápadlo, nasadzovač matíc, zváracia pištoľ a pod.
ER estrogénový receptor (skr.)
ID denne, na recepte
IPL skr. na recepte
NOCICEPTOR receptor registrujúci bolestivé podnety
OL olej, na recepte
OL skr. na lekárskom recepte (omamné látky)