Výsledky vyhľadávania pre recept (skratka)

ER estrogénový receptor (skr.)
RP recept (skr.)