Výsledky vyhľadávania pre reci (expr.)

ODRAPOTALA odrecitovala (expr.)
ODRAPOTAŤ odrecitovať (expr.)
TAĽAFATKA nevážne, bezobsažné reči, táranie, pletky, povedačky (expr.)
TÁRANINA prázdne reči (expr.)
TÁRANINY prázdne reči (expr.)