Výsledky vyhľadávania pre recnicky

CAPTATIO BENEVOLENTIAE rečnícky obrat na získanie priazne poslucháčov, doslova honba za priazňou
DEKLAMAČNÝ prednesový, rečnícky
DIAFORA rečnícky obrat opakovaním určitého výrazu
HYPOFORA rečnícky obrat, pri ktorom rečník sám nastoľuje a vzápätí aj vyvracia možné námietky
PREJAV rečnícky výstup
SERMON rečnícky prejav preslov