Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre reholný klerik

JEZUITI rád rehoľných klerikov, založený v roku 1534 Ignácom z Loyoly, v roku 1773 zrušený a v roku 1814 obnovený, nazývaný aj Tovarišstvo Ježišovo, Societas Jesu
PIARISTA člen rádu rehoľných klerikov, ktorých úlohou bola výchova mládeže