Výsledky vyhľadávania pre reka na E

BARIÉRA ohrada, priehrada, závora, zábradlie, útes, terénna prekážka, v medicíne definované rozhranie v organizme
BARIÉRA terénna prekážka
BARIKÁDA prekážka, ktorá má zabrániť postupu nepriateľa, narýchlo vybudované zatarasenie ulice, hromada
BEZBARIÉROVÝ bez prekážok, napr. stavebných (prahy, schody a pod.)
CYKLOTRIAL terénna cyklistika, prekonávanie prekážok bez dotyku zeme
DEBLOKÁCIA uvoľnenie, odstránenie prekážok, uvoľnenie pohľadávok najmä v cudzom štáte, nahrádzanie blokových tlačiarenských typov, ukončenie blokády, obliehania
LITISPEDENCIA prekážka súdneho konania
LIVERPOOL vodná prekážka v jazdeckom športe
NEHEMIAH americký atlét - prekážkar (Renaldo, *1959)
OBŠTRUKCIA prekážka, zábrana, v parlamente zmarenie prijatia zákona kladením rôznych prekážok, uzavretie priesvitu, nepriechodnosť (napr. čriev) spôsobená nádorom alebo cudzím telesom, zápcha