Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre rekt

AC author's correction (skr.), autorská korektúra (angl.skr.)
BLAHO Peter rektor Trnavskej univerzity v Trnave a najvýznamnejší právny historik v odbore rímskeho práva na Slovensku
BRDLÍK bývalý rektor UK
BRDLÍK bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave (1883-1965)
BUŠEK bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave (Vratislav, 1897-1978)
CIBÁKOVÁ slovenská ekonómka, rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (Viera, *1943)
CORRIGENDA pokyn korektora na opravenie vyznačených chýb v sadzbe
DADO slovenský technik, bývalý rektor Žilinskej univerzity a bývalý prezident Slovenskej rektorskej konferencie (Milan, *1951)
DELEATUR nech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)
EMENDANCIA oprava chyby alebo porušeného miesta v texte, korektúra