Výsledky vyhľadávania pre rektora

CORRIGENDA pokyn korektora na opravenie vyznačených chýb v sadzbe
HONORABILIS ctihodný, ceremoniálny titul vysokoškolského profesora, okrem dekana a rektora
KVESTOR vedúci kancelárie rektorátu vysokej školy, v starovekom Ríme správca štátnej pokladne, hodnosť v talianskej polícii