Výsledky vyhľadávania pre remeselnik

CECH stredoveká stavovská organizácia remeselníkov alebo obchodníkov, prevádzková alebo výrobná jednotka v rámci podniku, slangový výraz pre dlžobu v pohostinskom zariadení
CECH združenie remeselníkov
DEMIURG stvoriteľ, pán sveta, starogrécky remeselník
DROTÁR podomový remeselník
DROTÁR starší remeselník
KERAMIKÁR umelecký remeselník
KLAMPIAR plechár, remeselník
KOVÁČ remeselník
KROŠŇA kôš vandrovníkov, remeselníkov, alebo podomových obchodníkov
MLYNÁR remeselník v mlyne, pracovník v mlynárskom priemysle, odborník na mletie obilia