Výsledky vyhľadávania pre renta

CENZUS súpis majetku a osôb, sčítanie ľudu, stredoveká renta, zaradenieobyvateľov do tried podľa pôvodu a majetku
DEVIATOK eudálna naturálna renta, daň vo výške 1/9 poľnohospodárskej produkcie poddaných odvádzaná zemepánovi. Zavedený v 14. storočí podľa vzoru cirkevného desiatku.
DÔCHODOK renta
IKTA islamská renta
MIHAIOVÁ bývalá rumunská tenistka (Florenta, *1955)
PENZIA renta
SPLÁTKA anuita renta
UR United Rentals