Výsledky vyhľadávania pre retín

KUBIZMUS umelecký smer zo začiatku 20. storočia zdôrazňujúci geometrické a priestorové rysy skutočnosti, podobný literárny smer, rozkladajúci predstavy a pocity do vzájomne sa križujúcich a pretínajúcich prvkov
LOXODRÓMA krivka na glóbe pretínajúca poludníky pod rovnakým azimutom
MANIPUL starorímsky vojenský oddiel, tretina starorímskej kohorty, súčasť omšového rúcha, ozdobný látkový pás nosený na ľavom predlaktí
OHNISKO istý bod, v ktorom sa pretínajú lúče sústavy (opt.)
PORÚB popretínaj sekerou, posekaj, potni
PRIESEČNÍK spoločný bod pretínajúcich sa čiar
TRANSVERZÁLA mimostredová komunikácia, spojovacia komunikácia, priečka, priamka pretínajúca geometrický útvar, v botanike rovina kolmá na mediánu
UZOL miesto, kde sa pretínajú viaceré komunikácie, čiary a podobne