Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre revl

ANTECEDENCIA predpoklad, podmienka, to, čo predchádza, proces zarezávania rieky do zdvíhajúceho sa podložia, prevládajúci vplyv jedného z predkov na genotyp jedinca
DOMINANCIA prevládanie, prevaha
DOMINANTA prevládajúca zložka
DOMINOVAŤ mať prevahu, prevažovať, prevládať
GRAVISFÉRA priestor okolo nebeského telesa, sféra aktivity, v ktorej prevláda jeho gravitačné pole