Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre riad

ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ABS antiblokovací systém zabraňujúci zablokovaniu kolies pri brzdení automobilu (auta), protišmykové zariadenie cestných vozidiel
ABUTILON tropická tvrdovláknitá priadna rastlina podobná konopiam
ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
ADAPTOR doplnkové strojové zariadenie
ADAPTOR zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhlasovom alebo televíznom prijímači
ADAPTOR zariadenie, ktoré adaptuje prístroj na rozsiahlejšie využitie
ADJUDIKÁCIA prisúdenie práva alebo nároku, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia
ADJUDIKÁCIA prisúdenie práva, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia
ADJUSTÁCIA usporiadanie, úprava, zabalenie napr. tovaru, príprava na činnosť