Výsledky vyhľadávania pre riadiť po anglick

APPOINT zariadiť, po anglicky
ARRANGE zariadiť, po anglicky
CONDUCT riadiť, po anglicky
CONTROL riadiť, po anglicky
DIRECT riadiť, po anglicky
DRIVE riadiť, po anglicky
FIX zariadiť, po anglicky
FURNISH zariadiť, po anglicky
GOVERN riadiť, po anglicky
HEAD riaditeľ, po anglicky