Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre riadov

AMERIKANIZÁCIA poameričťovanie, preberanie a podriaďovanie sa politickému, kultúrnemu a ekonomickému vplyvu USA
KOLEKTIVIZMUS podriaďovanie osobných záujmov kolektívu, preceňovanie významu kolektívu
KONŠTITUOVAŤ ustanovovať zakladať zriaďovať
ORGANIZOVAŤ zariaďovať zakladať vytvárať riadiť
SUPONOVAŤ predpokladať, mať za to, podriaďovať, podkladať, predstavovať naoko nepriateľa pri vojenskom cvičení
ZAKLADATEĽ zriaďovateľ