Výsledky vyhľadávania pre riešenie

ABAK nomogram na riešenie rovníc
ABAKUS nomogram na riešenie rovníc
ABS Airport Base Station, WLAN riešenie od firmy Apple
ALGORITMIZÁCIA zostavovanie algoritmov na riešenie konkrétnych úloh
ANASTÁZA vzkriesenie, zmŕtvychvstanie (v kresťanskom zmysle)
ANSWER riešenie, po anglicky
BIONIKA odbor využívajúci znalosť stavby a funkcie živých organizmov na riešenie technických problémov
CARTHAGO DELENDA EST Kartágo musí byť zničené – vyhlásenie rímskehopolitika Cata, v prenesenom význame výzva na tvrdé a rozhodné riešenie
NAZARENIZMUS maliarsky smer 1. polovice 19. storočia usilujúci o znovuvzkriesenie kresťanského umenia
OPTIMUM optimálne riešenie