Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre rieknutie

ABANDON zrieknutie sa práva vlastníctva (práv.)
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABJURÁCIA verejné zrieknutie sa viery alebo učenia pod prísahou
ABJURÁCIA verejné zrieknutie sa viery alebo učenia pod prísahou, krivá prísaha
ABSTENCIA zrieknutie sa, vzdanie sa, zdržanie sa možnosti využiť právo, najmä volebné
BRBT prerieknutie sa
DEMENTI odvolanie, zrieknutie sa
DEMISIA zrieknutie sa funkcie
LAPSUS LINGUAE prerieknutie
LAPSUS LINGUAE prerieknutie