Výsledky vyhľadávania pre riesitel

APORÉMA sporná logická otázka, ťažko riešiteľný myšlienkový problém
APORIA paradox, logicky neriešiteľný protiklad