Výsledky vyhľadávania pre rim lekar

AESCULAPIUS starorímsky boh lekárstva
DURYCH český spisovateľ, dramatik, publicista, rímskokatolícky teológ a vojenský lekár (Jaroslav, 1886-1962)
GALÉNOS rímsky lekár a spisovateľ gréckeho pôvodu, tvorca systematickej lekárskej vedy (Claudius, 129-199)
MAGISTER staroveký rímsky úradník, stredoveká akademická hodnosť, nižší akademický titul absolventa univerzity a umeleckých vysokých škôl, skr. Mgr., akademický titul lekárnika, skr. PhMgr.
MEDICINMAN anglický názov lekára a kúzelníka u primitívnych a indiánskych kmeňov