Výsledky vyhľadávania pre rimska minca

AES starorímska minca, as
AS starorímska drobná minca, starorímsky peniaz, antický peniaz, stará rímska minca
ASS starorímska minca
AUREUS starorímska zlatá minca
AYES starorímska minca
DENÁR malá rímska strieborná minca
DENÁR starorímska strieborná minca
SEMIS rímska minca
SEMIS, SAMIS malá rímska bronzová minca
SESTERCIUS starorímska strieborná minca