Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre rimsky 14

CATO rímsky rečník, mravokárca, spisovateľ a politik (Marcus Porcius, 234-149 pred Kr.)
CIL rímskych 149, v Ríme 149, 149 rímskymi číslicami
CXLIX 149 rímskymi číslicami
MCD 1400 rímskymi číslicami
MCIL 1149 rímskymi číslicami
MID 1499 rímskych
XIV 14 rímskymi číslicami