Výsledky vyhľadávania pre rimsky prokurator

PILÁT rímsky miestodržiteľ v Judei, biblická postava, biblický sudca, judejský prokurátor